Ruoko Rakennusmateriaalina

Ruoko Rakennusmateriaalina

Pitkät perinteet ovat juurruttaneet ruo’on käyttöä vaihtoehtoisena rakennusmateriaalina erityisesti itä ja keski Euroopan sekä Baltian alueilla, missä raaka-aineen saatavuus on hyvä. Ruokoa esiintyy myös Suomessa ja sen käyttö rakentamisessa on lisääntymässä Suomessa nopeasti. Ruokoa hyödynnetään eniten kattorakentamisessa ja se tarjoaa mainion ääni- ja lämpöeristyksen sen tarjoaman omaperäisyyden ja tyylikkyyden sekä pitkäikäisyyden lisäksi. Tämän lisäksi ruokoa käytetään myös eristeenä rakennuksien eri kohteissa, kuten seinissä ja alapohjissa.

Tämän EU-hankkeen ”Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa” rakentamisteeman tarkoituksena on tuoda Itämeren alueen ruokorakentamiskulttuuria Suomeen ja kerätä tietoa virolaisesta ja suomalaisesta ruokorakentamisen käyttökulttuurista eri aikoina. Lisäksi hanke kehittää myös uusia ruokorakentamiseen liittyviä sovelluksia opinnäytetöinä, kuten saven ja ruo’on ekologista yhteiskäyttöä.

Cursor Oy järjesti hankkeen ympärillä vuonna 2006 useita kursseja Etelä-Suomen rannikkoalueella. Ruo’on ominaisuuksia tutkitaan laboratoriokokein ja saatujen tuloksien ja kokemusten perusteella tehdään ehdotuksia suomalaisten RT-korttien (eli rakennustietokorttien) uudistamiseksi ja ruokokattojen palostandardien kehittämiseksi. Lisäksi kehitetään käytännön korjuumenetelmiä sekä Suomen oloihin soveltuvia tekniikoita ruo’on hyödyntämiseksi entisestään.