Ruoko Rakennusmateriaalina

Strategian Laadinta

Posted by on helmi 19, 2020

EU-hankkeen päätavoitteena on rakentaa pohja rannikkoalueiden ruovikoiden kestävälle käytölle Suomessa ja Virossa. Pilottialueilla Väinameren rannikkoalueella sekä Turun ja Salon kaupungin rannikkoalueilla suunnitellaan hankkeen aikana kestävän kehityksen mukainen strategia ruovikon korjaamiseksi, sillä kymmenestä Suomessa sijaitsevasta ruovikosta peräti kahdeksan sijaitsee Natura-alueilla. Saadun tiedon puitteissa arvioidaan mm. missä: ruovikko tulee jättää koskematta, se voidaan hyödyntää energia- ja rakennuskäyttöön ja missä se tulisi hävittää. Strategian luomisessa hyödynnetään hankkeen asiantuntijateemaryhmiä, hankkeen ympärillä tehtäviä investointeja, tietoa hoitotoimenpiteistä sekä olemassa olevaa tutkimustietoa. Pilottialueiden hoitosuositukset esitetään ilmakuvakarttapohjilla. Strategian pohjalla olevaa kerättyä tietotaitoa voidaan esitellä Viron ja Suomen lisäksi muuallakin Itämeren alueella. Pilottialueiden osalta strategiassa osoitetaan selkeästi missä:

  • Ruovikoita voidaan tilapäisesti tai pidempään hyödyntää (mm. rakentamiseen ja bioenergian tuottamiseen)
  • Ruovikot tulee peruskunnostaa ja hävittää
  • Ruovikot tulee jättää luonnonvaraisiksi tai niitä tulee hoitaa varovaisesti

Pilottialueilla ja muilla toimenpidealueilla luodaan hankkeen puitteissa tekniikoita, joiden avulla toimenpiteitä voidaan jatkossa tehdä alueiden arvon ja hyödyksikäytön kannalta sopivalla tavalla myös tulevaisuudessa.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *