Ruoko Rakennusmateriaalina

Yleistä Järviruo’osta

Posted by on helmi 19, 2020

Järviruoko on rantakasvi, joka on vallannut matalat rannat ja merenlahdet Suomessa ja muualla maailmassa. Järviruo’osta puhutaan yleisesti kaislana, vaikka sillä tarkoitetaan järviruokoa. Se on kuitenkin täysin toinen kasvi, vaikka ne kasvavat yleisesti samoilla alueilla. Järviruoko on kasvi, joka estää rannoilta näkymän merelle ja se kasvaa jopa 3 metriä korkeaksi. Kasvista rakennetaan mm. Tanskassa, Hollannissa ja Virossa kattoja. Se on parin viimeisen vuosikymmenen aikana levinnyt yhä useammalle alueelle ja se leviää nopeasti entisestään. Järviruoko kasvattaa hehtaarien laajuisia, tiheitä kasvustoja jopa 2 metriä vuodessa haaroistaan.

Etelä-Suomen rannikkoalueilla kasvaa uuden satelliittikartoituksen mukaan vähän alle 30 000 hehtaaria järviruokoa. Keskimääräinen satotuotto on n. 5 tonnia kuivamassaa hehtaaria kohden. Kartoituksen mukaan sitä kasvaa myös Viron Väinameren alueella noin 18 000 hehtaaria.

Etelä-Suomen ruovikoista suurin osa on osittain tai kokonaan natura-alueella – se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kasvustoja voitaisi käyttää hyödyksi. Alueellisilla ruo’on niitoilla natura-alueilla voi myös olla positiivisia vaikutuksia eliölajistoon. Näillä alueilla ja luonnonsuojelualueilla yleisesti tulee aina kuitenkin suunnitella korjuut tarkasti. Korjuita tehdessä kannattaa ensiksi ottaa yhteyttä alueelliseen ympäristökeskukseen.

Järviruokoa pidetään yleisesti haitallisena kasvina virkistyskäytön kannalta. Ruo’on leviämisestä hyötyvät monet lajit, kuten viiksitimali ja ruokokerttunen. Sen leviäminen on kuitenkin enimmäkseen vähentänyt luonnon monimuotoisuutta.

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *