Ruoko Rakennusmateriaalina

Blogi

Eroon järviruokosta – Näin pääset eroon kasvustosta rannassasi!

lähettäjä mennessä päällä 10:42 am sisään Uncategorized | 0 kommenttia

Kansankielessä järviruokoa kutsutaan kaislaksi, vaikka järvikaisla on täysin eri kasvi. Järvikaisla kasvaa isoina kasvustoina, joten siitä on harvemmin haittaa ihmisten rannoilla. Järviruoko on taas täysin erilainen. Se valtaa rannat leveinä saarekkeina ja tekee uimisesta vaikeaa. Millä saan hävitettyä kasvuston? Järviruokokasvusto tukehtuu parhaiten, kun ihminen niittää sen varret veden alla. Mikäli aiot niittää varret viikatteella itse, pue pitkävartiset saappaat päällesi. Koneellisessa niitossa muutaman aarin alue hoituu puolessa tunnissa....

lue lisää

Onko Järviruo’osta Energiakasviksi?

lähettäjä mennessä päällä 2:33 pm sisään Ruoko | 0 kommenttia

Suomen merenlahdet ja järvet ovat viime vuosina rehevöityneet runsaasti ja ruovikoiden kasvu on ollut nopeaa. Suomessa järviruokoa löytyy Ahvenanmaasta Lappiin asti. Rannikkoalueen ruovikoiden pinta-ala on Etelä-Suomessa tuoreen satelliittikartoituksen mukaan noin 30 000 hehtaaria. Näiden biomassojen hyödyksi käyttäminen on kaikkien etu, sillä vanhat ruovikot kasvavat keskimäärin metrin vuodessa. Järviruo’on käyttö energiakäyttöön on erinomainen tapa hyödyntää suuria ruovikoita ja tämän takia sitä tutkitaan paljon. Tallinnan teknillisen...

lue lisää

Olki vs. Ruoko katteena

lähettäjä mennessä päällä 2:33 pm sisään Ruoko | 0 kommenttia

suositteli sen viljelemistä rantavesissä. Rehevöityminen on kuitenkin kääntänyt nykyisin tilanteen täysin ylösalaisin, sillä nykyisin rannoillamme kasvaa liikaa ruokoa. Nykyisin kysymyksenä on, että kuinka pystyisimme paremmin hyödyntämään ruokoa. Professori Toivo Rautavaara julisti 1940-luvun rehupulaa välinpitämättömyydeksi ja saamattomuudeksi maassamme, jossa on paljon vesiä. ”Sellaiset asutuskeskusten ruovikot kuten Helsingin Vanhankaupungin lahdessa, Turussa Ruissalon suunnalla jne. olisi korjattava valtion toimesta. Korjuu tapahtuu...

lue lisää

Strategian Laadinta

lähettäjä mennessä päällä 2:32 pm sisään Ruoko | 0 kommenttia

EU-hankkeen päätavoitteena on rakentaa pohja rannikkoalueiden ruovikoiden kestävälle käytölle Suomessa ja Virossa. Pilottialueilla Väinameren rannikkoalueella sekä Turun ja Salon kaupungin rannikkoalueilla suunnitellaan hankkeen aikana kestävän kehityksen mukainen strategia ruovikon korjaamiseksi, sillä kymmenestä Suomessa sijaitsevasta ruovikosta peräti kahdeksan sijaitsee Natura-alueilla. Saadun tiedon puitteissa arvioidaan mm. missä: ruovikko tulee jättää koskematta, se voidaan hyödyntää energia- ja rakennuskäyttöön ja missä se tulisi...

lue lisää

Yleistä Järviruo’osta

lähettäjä mennessä päällä 2:31 pm sisään Ruoko | 0 kommenttia

Järviruoko on rantakasvi, joka on vallannut matalat rannat ja merenla