Ruoko Rakennusmateriaalina

Rotting som byggnadsmaterial

Långa traditioner har lett till användningen av vass som ett alternativt byggnadsmaterial, särskilt i Öste- och Centraleuropa och de baltiska länderna, där råmaterialtillgången är god. Rott finns också i Finland och dess användning inom byggnation ökar snabbt i Finland. Tak används mest i takkonstruktionen och erbjuder utmärkt ljud- och värmeisolering utöver originaliteten och elegansen som det erbjuder och livslängden. Dessutom används vass som isolering i byggnader, såsom väggar och golv.

Syftet med byggtemat för detta EU-projekt ”Cane Strategy in Finland and Estonia” är att föra vasskulturen i Östersjöregionen till Finland och att samla information om den estniska och finska vasskulturen i olika tider. Dessutom kommer projektet också att utveckla nya vassbyggande applikationer för avhandlingar, såsom ekologisk användning av lera och vass.

2006 organiserade Cursor Oy flera kurser kring projektet i södra Finlands kustområde. Rottingens egenskaper studeras med laboratorietester och baserat på resultaten och erfarenheterna görs förslag på förnyelse av finska RT-kort (eller byggnadsinformationskort) och utvecklingen av reedtak brandstandarder. Dessutom utvecklas praktiska avverkningsmetoder och tekniker anpassade till finska förhållanden för att ytterligare utnyttja sockerröret.